Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Lao Chải
 • Lê Thị Kim Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội, Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   01638086616
  • Email:
   ngocthanh19789@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0977515605
  • Email:
   nguyenthingalc1985@gmail.com
 • Phạm Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0974784212
  • Email:
   tienanhtu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0983480105
  • Email:
   nguyenmay87@gmail.com
 • Trần Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961999185
  • Email:
   thuongsapalc@gmail.com
 • Đào Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966250893
  • Email:
   daonhung0996@gmail.com
 • Cao Thị Hủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975369702
  • Email:
   husapath@gmail.com
 • Đường Việt An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976111204
  • Email:
   vietan.ds@gmail.com
 • Vương Anh Chủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01698890917
  • Email:
   maithaisp@gmail.com