Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Lao Chải
 • Vũ Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế, Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0944535624
  • Email:
   vuphuclaochai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị - thư viện
  • Điện thoại:
   0916125174
  • Email:
   hienlaochai@gmail.com
 • Lồ A Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0918572464