Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Lao Chải
 • Vũ Thế Khuynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Đảng
  • Điện thoại:
   0973301666
  • Email:
   khuynh022002@gmail.com
 • Dương Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chi ủy
  • Điện thoại:
   0982567349
  • Email:
   huyentaisp@gmail.com
 • Trần Đức Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên
  • Điện thoại:
   0982567348
  • Email:
   tranducquyendhsptn@gmail.com
 • Mai Hiển Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398001466
  • Email:
   truong01698001466@gmail.com
 • Sùng A Lìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0342289259
  • Email:
   alinltlc@gmail.com
 • Lê Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   huyentaisp@gmail.com
 • Hứa Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383724027
  • Email:
   hoasapa87@gmail.com
 • Lồ A Giảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359492572
  • Email:
   zamsapa@gmail.com