Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Lao Chải
 • Lê Đức Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0918896703
  • Email:
   leduchieusapa@gmail.com
 • Lê Ngọc Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên Đảng
  • Điện thoại:
   0977515606
  • Email:
   lengocnga82@gmail.com
 • Thạch Thị Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ phó chuyên môn tổ bộ môn chung
  • Điện thoại:
   0977515607
  • Email:
   thachphonglc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0978715663
  • Email:
   huongtuanhlc@gmail.com
 • Đào Huy Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977699666
  • Email:
   toanttsp@gmail.com
 • Vàng Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01644286833
  • Email:
   vangtamdhsp@gmail.com
 • Lê Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng tổ bộ môn chung
  • Điện thoại:
   01656121720
  • Email:
   thanhhuonglc1990@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656121719
  • Email:
   huesapa@gmail.com