Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Lao Chải
 • Lê Đức Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0918896703
  • Email:
   leduchieusapa@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0977515605
  • Email:
   nguyenthingalc1985@gmail.com
 • Vũ Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế, Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0944535624
  • Email:
   vuphuclaochai@gmail.com
 • Phạm Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0974784212
  • Email:
   tienanhtu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0978715663
  • Email:
   huongtuanhlc@gmail.com