Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường PTDTBT THCS Lao Chải
 • Lê Thị Kim Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội, Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   01638086616
  • Email:
   ngocthanh19789@gmail.com
 • Lê Đức Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0918896703
  • Email:
   leduchieusapa@gmail.com
 • Vũ Thế Khuynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Đảng
  • Điện thoại:
   0973301666
  • Email:
   khuynh022002@gmail.com
 • Dương Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chi ủy
  • Điện thoại:
   0982567349
  • Email:
   huyentaisp@gmail.com
 • Lê Ngọc Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên Đảng
  • Điện thoại:
   0977515606
  • Email:
   lengocnga82@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0977515605
  • Email:
   nguyenthingalc1985@gmail.com
 • Vũ Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế, Ủy viên công đoàn
  • Điện thoại:
   0944535624
  • Email:
   vuphuclaochai@gmail.com
 • Phạm Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0974784212
  • Email:
   tienanhtu@gmail.com
 • Thạch Thị Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ phó chuyên môn tổ bộ môn chung
  • Điện thoại:
   0977515607
  • Email:
   thachphonglc@gmail.com
 • Trần Đức Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên
  • Điện thoại:
   0982567348
  • Email:
   tranducquyendhsptn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0978715663
  • Email:
   huongtuanhlc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0983480105
  • Email:
   nguyenmay87@gmail.com